Thông tin công ty


Công ty TNHH TDB Hà Nội

Trải qua nhiều năm sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí cho các công ty FDI; TDB cùng với nhiều thay đổi trong quá trình phát triển trong công nghiệp như vũ bão của đất nước cộng với kế hoạch phát triển công nghiệp của Chính phủ luôn luôn hỗ trợ để phát triển công nghiệp nước nhà, hội nhập hóa với công nghiệp quốc tế. Đi kèm với sự nhiệt huyết và tâm huyết của ban lãnh đạo công ty cùng với nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp FDI cần được đáp ứng,

Thương mại

Là nhà cung cấp bánh xe đẩy công nghiệp, cam kẹp, phụ kiện thang máy.

Sản xuất

Là đơn vị gia công cơ khí CNC, và các phụ kiện trong công nghiệp.

Văn phòng công ty

external
external
external

VPGD Hà Nội

Địa chỉ: 6/94 Binh Minh, Tan Lap, Dan Phuong, Ha Noi

Phone: 033.515.8181 - 0968.010.080

Email: info@tdb.com.vn


Giờ Mở cửa

Monday - Friday 9am to 5pm

Saturday - 9am to 2pm

Sunday - Closed