Cơ khí chính xác

Cơ khí chính xác là một lĩnh vực đòi hỏi độ tỉ mỉ, độ chính xác cao hầu như  tuyệt đối trong quá trình gia công, lắp ráp và vận hành một  cấu máy móc, thiết bị, v.v… Trên nguyên tắc áp dụng các kỹ thuật vật lý và khoa học vật liệu để thiết kế, phân tích, sản xuất và bảo trì các hệ thống cơ khí.

Filter
has been added to your cart:
Checkout